Výbor společnosti

Výbor společnosti

Předseda

MUDr. Mařík Vladimír
Odd. plastické chirurgie - Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54 
370 01 České Budějovice
marik.vl@quick.cz

Místopředseda

doc. MUDr. Andrej Sukop
Klinika plastické chirurgie
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
andrej.sukop@gmail.cz

Vědecký sekretář

prim. MUDr. Zálešák Bohumil, Ph.D.
Odd.plastické a estetické chirurgie FN 
I. P. Pavlova 6 
775 20 Olomouc 
tel: 588-443147 
bzalesak@gmail.com / zalesakb@fnol.cz

Pokladník

MUDr. Roman Kufa
Perfect Clinic
Kartouzská 10
Praha 5 150 00
roman@kufa.cz

Členové výboru

doc. MUDr. Luboš Dražan
Klinika plastické a estetické chirurgie
Berkova 34
Brno 612 00
lubos.drazan@gmail.com

prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. - professor konzultant
Klinika plastické chirurgie
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
marketa.duskova@lf3.cuni.cz

Revizní komise

MUDr. Martin Kloud

Labská kotlina I/1220,
500 02 Hradec Králové
info@martinkloud.cz

MUDr. Pavel Kurial
Odd. plastické chirurgie - Nemocnice 
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice 
tel: 387-878841 
mail info@kurial.cz

doc. MUDr. Jan Válka
Viniční 4049/235
615 00 Brno-Vinohrady
tel: 533 306 292

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Partner stránek
Odborné akce